NFF - Fotball for alle!

I et litt knotete Word-dokument har Doms- og Sanksjonsutvalget ilagt Stabæk Fotball bot for bruk av pyroteknikk under kampene mot Høland og Strømsgodset. Doms- og Sanksjonsutvalget skriver i sin domsavsigelse at det ikke ble voldet skade i disse tilfellene, men at det innebærer "en ikke ubetydelig sikkerhetsrisiko". At en av gjerningspersonene allerede har fått bot nevnes ikke i dommen, og derfor har det heller ikke hatt formildende effekt. I NFFs verden er det altså helt legitimt å ilegge tilleggstraff. 

{artsexylightbox path="images/stories/2010/utestengte3" previewWidth="170" previewHeight="170"}{/artsexylightbox}Til tross for et turbulent år går julebordet i NFF som planlagt. Her med champagne betalt av Ultras 1912 i fjor.

Personen som tente røyken i Drammen, som forøvrig såvidt kunne sees på tv, fikk etter kampen en sen kveld i arresten samt bot for ordensforstyrrelse.  

I skjerpende retning legger nemnda vekt på at bruken av røykbomber og bluss foregikk blant en menneskemengde. Dette innebærer at handlingen isolert sett har et større skadepotensial. Nemnda bemerker at røykbomber kan være like brannfarlig som andre former for pyroteknisk materiale, røyken i seg selv kan skape panikk og gi store plager til personer med luftveisplager.

Som tidligere gjør Nemda lite annet enn å henvise til regelverket, noe som i utgangspunktet ikke er noe de kan klandres for. Det er regelverket i seg selv vi vil til livs. Dette regelverket inneholder flere punkter det kan stilles spørsmålstegn ved, med åpenbare faktafeil. Videre heter det i domsavsigelsen at røykbomber kan være like brannfarlige som andre former for pyroteknisk materiale, en påstand som faller på sin egen urimelighet i den grad bluss, "roman candles" og røykbomber er totalt forskjellige produkter av ulik sammensetning. Den mektige langfinger i fotballnorge må først ta en opprydning i egne rekker før de med god samvittighet kan fortelle oss om hva som er rett og galt. 

I samme avsigelse bekrefter også Påtalenemda at de er fullt ut klar over at SS's pyroshow mot Røa i 2009 ikke var utført inne på stadion, men har tilsynelatende ikke dårlig samvittighet for å ha ilagt stemningsskaperne i Toppserien bot likevel.  

Påtalenemda innstilte på en bot på 15 000 kr til Stabæk Fotball. 

Men, også i fotballnorge nærmer det seg julebordstider. Derfor har Sanksjonsutvalget bestemt at supportere utenfor en Toppseriearena skal virke i skjerpende retning, og skrur boten opp til 25 000 kr. Stabæk Fotball mente at man ikke kunne skjære to lag over én kam, men dette ble ignorert av et feststemt panel hos Sanksjonsutvalget. 

Stabæk Fotball har gitt boten videre til Stabæk Support. Det ryktes at SS selv vil betale halvparten av boten i solidaritet med de straffede. 

PS!

I bortekampen mot Sandefjord i 2009 ble en person bøtelagt for bruk av knallskudd. Han rettet et brev til Politiet i Vestfold, der han ytret fortvilelse over å bli bøtelagt 2 ganger for samme forseelse, og at NFF var urokkelige når det gjelder jernhender og bøtehefte. Politiet ringte denne personen og forklarte at de hadde satt ned boten han var ilagt fra 6000 til 4000 kr, og beklaget at de ikke kunne slette den helt.

Vi har 34 gjester og ingen medlemmer på besøk.